PARTICULIEREN

Voor het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting hebben we de volgende documenten nodig:

 • Jaaropgave looninkomsten
 • Jaaropgave uitkering
 • Jaaropgave AOW
 • Jaaropgave pensioen
 • Voorlopige teruggave (indien van toepassing)
 • WOZ-waarde (koopwoning)
 • Jaaropgave hypotheek (koopwoning)
 • Aandeel vermogen VvE (huurwoning)
 • Jaaroverzicht bankrekeningen
 • Donaties aan goede doelen
 • Eventuele alimentatie
 • Kopie geldig legitimatiebewijs

Klik hier om een overzicht te downloaden van aan te leveren documenten.

Voor uw aangifte hebben wij de WOZ-waarde (vermeld op de aanslag van bijv. de SVHW) nodig van het jaar waarover aangifte wordt gedaan. Dus voor uw aangifte inkomstenbelasting over 2017 hebben we de WOZ-waarde nodig van belastingjaar 2017.

Omdat een aangifte is gebaseerd op persoonlijke gegevens en omstandigheden werken wij niet met vaste tarieven.

Neemt u voor meer informatie gerust even contact met ons op.

Wij hebben voor het verzenden van uw aangifte uw DIGID niet nodig. Wij raden u wel aan om een DIGID-code aan te vragen, mocht u dit nog niet hebben gedaan. Met uw DIGID-code kunt u o.a. inloggen bij uw zorgverzekeraar, de SVB, de Belastingdienst en de SVHW.

Wij raden u zeker aan om een DIGID-code aan te vragen, mocht u dit nog niet hebben gedaan. Uw DIGID-code kunt u o.a. gebruiken voor:

Zorgverzekeraar – online indienen van declaraties
SVB – Uw gegevens wijzigen, jaaropgave AOW downloaden
SVHW – Bekijken WOZ-waarde van de afgelopen jaren
MijnOverheid – Via deze website heeft u toegang tot uw post en persoonlijke gegevens van steeds meer overheidsorganisaties. U kunt via MijnOverheid bijvoorbeeld controleren hoe u bij de gemeente geregistreerd staat of de status van uw omgevingsvergunning volgen. Ook ontvangt u hier post van organisaties zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en uw gemeente.

U logt bij bovenstaande organisaties en websites veilig en gemakkelijk in met uw DigiD.

U kunt uw DigiD aanvragen via de website Digid.nl. U moet hiervoor wel ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Benodigde gegevens aanvraag DigiD
Bij de aanvraag van uw DigiD moet u de volgende gegevens invoeren:

 • uw burgerservicenummer (BSN);
 • uw geboortedatum;
 • uw postcode;
 • uw huisnummer.

Vervolgens kunt u uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord kiezen.

Activeren DigiD
U ontvangt binnen 3 dagen een activeringscode per post. Met uw gebruikersnaam, wachtwoord en de activeringscode kunt u uw DigiD activeren. Na het activeren kunt u inloggen bij overheidsinstellingen die gebruikmaken van DigiD. Activeer uw DigiD binnen 20 dagen, anders vervalt de aanvraag en moet u opnieuw uw DigiD aanvragen.

Nieuwe DigiD aanvragen
In de volgende situaties moet u opnieuw uw DigiD aanvragen:

 • U bent uw gebruikersnaam vergeten.
 • U bent uw wachtwoord vergeten. Heeft u eerder bij ‘Mijn gegevens’ gekozen voor ‘wachtwoordherstel’, dan hoeft u geen nieuwe DigiD aan te vragen. U kunt dan een nieuw wachtwoord aanmaken.
 • U heeft uw DigiD 3 jaar lang niet gebruikt. Als u bij de aanvraag van uw DigiD uw e-mailadres heeft opgegeven, dan ontvangt u 30 dertig dagen voordat uw DigiD verloopt een waarschuwing.
 • U heeft uw DigiD niet binnen 20 dagen geactiveerd.

Bron: www.rijksoverheid.nl

U kunt de gegevens voor uw aangifte inkomstenbelasting op de volgende wijze aanleveren:

 • Afgeven op ons kantooradres
  • Komt u zonder afspraak langs, gebruik dan een envelop voor het geval er op dat moment niemand aanwezig is.
  • Wij ontvangen graag een kopie in plaats van een origineel. Wij zullen deze scannen en daarna vernietigen.
  • Originele documenten krijgt u retour.
 • Per email
  • U kunt scannen met een bureauscanner of via bijvoorbeeld de app Office Lens op uw mobiel.
 • Per post

Scannen documenten

Wij ontvangen steeds vaker foto’s van documenten. Deze foto’s zijn voor ons niet altijd goed leesbaar.

Een beter alternatief is om documenten te scannen met uw smartphone. Hiervoor zijn diverse apps op de markt. Wij maken veel gebruik van de app Office Lens, deze (gratis) app is zowel voor Android als voor iPhone beschikbaar.

Het resultaat is geschikt om digitaal te bewaren en te lezen.

Wij vragen u deze app te gebruiken indien u met uw smartphone documenten digitaliseert. U kunt de app installeren vanuit Play Store (Android) of App Store (iPhone).

U gebruikt het als volgt:

 • Klik op Office Lens en geef toegang tot de camera.
 • Houdt het apparaat boven het document tot u ziet dat dit binnen de lijnen in het beeld verschijnt. Kies onderin uw scherm voor ‘Document’.
 • Klik op de ronde rode knop voor de opname.
 • Klik linksonder op +1  als u een volgende pagina wilt toevoegen en herhaal de opname.
 • Klik op gereed.
  • Als het 1 pagina betreft klikt u daarna op E-mail (onder Share To)en vult u het emailadres in.
   • Klik daarna op “Stuur” en op “Normaal”
  • Als het meer dan 1 pagina betreft klikt u op “Alles opslaan” en daarna op E-mail (onder Share To).

Wij vragen voor al onze klanten automatisch uitstel aan. Dit betekent dat wij als belastingconsulent tot 1 mei van het volgende jaar de tijd hebben om uw aangifte in te dienen. Wordt u na 1 april klant bij ons, dan kunnen wij geen uitstel meer voor u aanvragen. Heeft u geen recht (meer) op uitstel, meldt u dit dan bij ons. Wij kunnen dan zorgen dat uw aangifte tijdig wordt ingediend. 

ZAKELIJK

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het aanleveren van uw administratie.

 • afgeven op ons kantoor
 • per post
 • per email (kleine administraties, in pdf-formaat)
 • via een persoonlijke link met onze server (Cloud Station)

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Uiteraard kunt u digitaal aanleveren. 

Wij ontvangen echter steeds vaker foto’s van documenten. Deze foto’s zijn voor ons niet altijd goed leesbaar.

Een beter alternatief is om documenten te scannen met uw smartphone. Hiervoor zijn diverse apps op de markt. Wij maken veel gebruik van de app Office Lens, deze (gratis) app is zowel voor Android als voor iPhone beschikbaar.

Het resultaat is geschikt om digitaal te bewaren en te lezen.

Wij vragen u deze app te gebruiken indien u met uw smartphone documenten digitaliseert. U kunt de app installeren vanuit Play Store (Android) of App Store (iPhone).

U gebruikt het als volgt:

 • Klik op Office Lens en geef toegang tot de camera.
 • Houdt het apparaat boven het document tot u ziet dat dit binnen de lijnen in het beeld verschijnt. Kies onderin uw scherm voor ‘Document’.
 • Klik op de ronde rode knop voor de opname.
 • Klik linksonder op +1  als u een volgende pagina wilt toevoegen en herhaal de opname.
 • Klik op gereed.
  • Als het 1 pagina betreft klikt u daarna op E-mail (onder Share To)en vult u het emailadres in.
   • Klik daarna op “Stuur” en op “Normaal”
  • Als het meer dan 1 pagina betreft klikt u op “Alles opslaan” en daarna op E-mail (onder Share To).

Welke documenten u dient aan te leveren is afhankelijk van de soort onderneming die u heeft en welke diensten wij u leveren.

Uiteraard maken wij in overleg met u duidelijke afspraken over de te leveren diensten, inrichting van de administratie en het aanleveren hiervan.

Indien uw aangifte omzetbelasting per kwartaal wordt ingediend geldt dat u uw administratie per maand of per kwartaal kunt aanleveren.
Wij adviseren onze klanten per maand aan te leveren, omdat hierdoor de tijd die u kwijt bent aan het ordenen/aanleveren van de administratie beperkt blijft en u tevens meer inzicht heeft in uw actuele situatie.

Levert u per kwartaal aan, dan gelden de volgende (uiterlijke) data:

Kwartaal 1 (jan t/m mrt) – voor 10 april
Kwartaal 2 (apr t/m jun) – voor 10 juli
Kwartaal 3 (jul t/m sep) – voor 10 oktober
Kwartaal 4 (okt t/m dec) – voor 10 januari

Bij een verplichte maand-aangifte voor de omzetbelasting, ontvangen wij de administratie graag uiterlijk op de 10e van de volgende maand.

Wij werken niet met vaste tarieven, omdat wij onze klanten maatwerk leveren.
Samen maken we afspraken wat u zelf wilt blijven doen en wat u door ons wilt laten verzorgen.

Neemt u voor meer informatie of een kennismakingsgesprek contact met ons op.

Voor advies met betrekking tot het starten van een onderneming en het inrichten van een administratie raden wij u aan even contact met ons op te nemen voor een persoonlijk gesprek.

ALGEMEEN

Bent u voor uw bedrijf op zoek naar een (nieuwe) boekhouder of heeft u iemand nodig voor het doen van uw aangifte (inkomstenbelasting, VPB of BTW), neemt u dan per telefoon of email (contact@wenvadviseurs.nl) contact met ons op voor het maken van een afspraak of meer informatie.

Voor nieuwe klanten die door ons de aangifte inkomstenbelasting willen laten verzorgen, geldt dat wij ook na 1 april nog uitstel voor u kunnen aanvragen.

Heeft u geen recht (meer) op uitstel meldt u dit dan bij ons. Wij kunnen dan zorgen dat uw aangifte tijdig wordt ingediend.

Neemt u bij een eerste bezoek aan ons kantoor altijd een geldig legitimatiebewijs mee, zodat wij hier een kopie van kunnen maken voor uw dossier.

U kunt de gegevens voor uw aangifte inkomstenbelasting op de volgende wijze aanleveren:

 • Afgeven op ons kantooradres
  • Komt u zonder afspraak langs, gebruik dan een envelop voor het geval er op dat moment niemand aanwezig is.
  • Wij ontvangen graag een kopie in plaats van een origineel. Wij zullen deze scannen en daarna vernietigen.
  • Originele documenten krijgt u retour.
 • Per email
  • U kunt scannen met een bureauscanner of via bijvoorbeeld de app Office Lens op uw mobiel.
 • Per post

Scannen documenten

Wij ontvangen steeds vaker foto’s van documenten. Deze foto’s zijn voor ons niet altijd goed leesbaar.

Een beter alternatief is om documenten te scannen met uw smartphone. Hiervoor zijn diverse apps op de markt. Wij maken veel gebruik van de app Office Lens, deze (gratis) app is zowel voor Android als voor iPhone beschikbaar.

Het resultaat is geschikt om digitaal te bewaren en te lezen.

Wij vragen u deze app te gebruiken indien u met uw smartphone documenten digitaliseert. U kunt de app installeren vanuit Play Store (Android) of App Store (iPhone).

U gebruikt het als volgt:

 • Klik op Office Lens en geef toegang tot de camera.
 • Houdt het apparaat boven het document tot u ziet dat dit binnen de lijnen in het beeld verschijnt. Kies onderin uw scherm voor ‘Document’.
 • Klik op de ronde rode knop voor de opname.
 • Klik linksonder op +1  als u een volgende pagina wilt toevoegen en herhaal de opname.
 • Klik op gereed.
  • Als het 1 pagina betreft klikt u daarna op E-mail (onder Share To)en vult u het emailadres in.
   • Klik daarna op “Stuur” en op “Normaal”
  • Als het meer dan 1 pagina betreft klikt u op “Alles opslaan” en daarna op E-mail (onder Share To).

Wij hebben voor onze klanten een VIA-machtiging aangevraagd bij de Belastingdienst. Wij maken van deze mogelijkheid gebruik voor controle van de aangifte.

Op de derde pagina van de brief is de activeringscode vermeld. Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij u de gehele brief naar ons te zenden. Dit kan per post en email (aangifte@wenvadviseurs.nl).